280558011_377785531043590_5966338691983733896_n

Shame & Trauma

๐‰๐จ๐ข๐ง ๐ฎ๐ฌ ๐‹๐ˆ๐•๐„ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐—ช๐ž๐๐ง๐ž๐ฌ๐๐š๐ฒ ๐Ÿ๐จ๐ซ #WellnessWednesday! ๐ŸŒฑโฃโฃ
โฃโฃ
This week, we’ll be addressing “Shame & Traumaโ€. Weโ€™ll be discussing a drawing the connection on how it impacts our children, with Dr. Shantalea Johns, Ed.D., LMSWโฃโฃ.
โฃโฃ
The session will include:โฃโฃ
โฃโฃ
๐Ÿ”น๐˜œ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฅ’๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต, ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ญ.โฃโฃ
โฃโฃ
๐Ÿ”น๐˜“๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต’๐˜ด ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜บ.โฃโฃ
โฃโฃ
๐Ÿ”น๐˜“๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ข. โฃโฃ
โฃโฃ
Think you or your family would be interested? Click the link in the bio to register for the live ๐˜๐˜™๐˜Œ๐˜Œ webinar!๐Ÿ“ฒ

Wellness Wednesday – Trauma Informed Parenting

March 16, 2023

Trauma Informed Parenting

Read More

Womenโ€™s History Month

March 15, 2023

Parents, itโ€™s Womenโ€™s History Month! Have you heard of Wangari Maathai? She is the first African Woman tie win the Noble Peace Prize. Wangari Maathai was a Kenyan social, environmental and a political activist and the first African woman to win the Nobel Peace Prize.…

Read More

Friday Yunion Parent Check-In

March 10, 2023

Friday Yunion Parent Check-In

Read More

Parents Are Heroes

March 9, 2023

Parents ๐Ÿ‘‹, we have partnered with Detroit Public Schools Community District and their Parent Engagement Conference. Join us March 28th from 8am-3pm at The Renaissance Center at the Detroit Marriot where our CEO Jason Wilson] will be one of the presenters. The goal of the…

Read More

Wellness Wednesday – Parental Advisory and Intentional Parenting

March 9, 2023

Parental Advisory – Intentional Parenting

Read More

Talk To โ€˜Em Tuesday – Talking Prompts for Parents to Engage Their Adolescent

March 8, 2023

Parents ๐Ÿ‘‹, itโ€™s โ€œTalk to โ€˜Em Tuesdayโ€ ๐Ÿ—ฃ๏ธ Todayโ€™s talking prompt: โ€œWhat is your favorite thing about yourself, and what is one thing about yourself that you want to work on?” This prompt can encourage your teenager to reflect on their strengths and weaknesses, and…

Read More

Parenting Teens And Tweens – Allowing Abnormal Aggression To Escalate Can Be Harmful

March 7, 2023

Parents, did you know “Verbal aggression is common among adolescents, especially boys, due to hormonal changes and a desire for independence. However, if this behavior becomes abusive or turns into physical violence, it’s important to seek help. Allowing abnormal aggression to escalate can be harmful.…

Read More

Students With Awareness & Goals – Stay Positive

March 1, 2023

Parents, hear what our students have to say about what they learned in their SWAG life skills sessions. โ€œI learned so much from ‘swag’ today! Don’t give negativity to those who give you negativityโ€ – stay positive! #swag #positivity #lifelessons #nofighting #staypositive #spreadlove

Read More

Parenting Teenage Girls Is Not For The Faint Of Heart

February 28, 2023

Words from our Executive Director @mrsnicolewilson โ€œBeing a mom to a teenage girl is not for the faint at heart. Our girls begin forming into young women and can often become a mirror for ourselves- who we were, who we are and the in between…

Read More

Friday Yunion Parent Check-in – For Parents And Adults That Work With Adolescence

February 24, 2023

Program Director Mr. Ron’s (desired) weekly Check-in for Parents and adults that work with adolescence

Read More

Wellness Wednesday – Recognizing Signs Of Distress In Youth

February 23, 2023

Recognizing Signs of Distress in Youth

Read More

Important Role Parents Have In Setting Examples For Their Children

February 22, 2023

Parents, ๐Ÿ‘‹ We often take for granted the important role parents have in setting examples for their children. Apologizing shows our children that we take ownership of our mistakes, and it’s an example of how we can make up for our wrongs and build trust…

Read More

Let’s Work Together To Raise Awareness And Prevent Dating Violence

February 17, 2023

Parents, “Did you know” that 1 in 5 girls and 1 in 10 boys have experienced physical and/or sexual dating violence? This is a serious issue that affects the well-being and safety of young people. Let’s work together to raise awareness and prevent dating violence.…

Read More

Wellness Wednesday – “What is Trauma Informed Parenting”

February 16, 2023

Trauma Informed Parenting – “What is Trauma Informed Parenting” with Dr. Shantalea Johns

Read More

Talk To Your Teen: What Makes YOU The Happiest?

February 15, 2023

Talk to Your Teen: What Makes YOU the Happiest? Come join us for Talk to โ€˜Em Tuesday! Today, I’m prompting you to ask your adolescent what makes you and them the happiest. Let’s have an engaging conversation and get to know each other a bit…

Read More

Show Your Adolescents You โ€œHad Itโ€ And You Still โ€œGot Itโ€

February 11, 2023

Parents and Educators (in this case), ๐Ÿ‘‹ Donโ€™t hurt โ€˜em! ๐Ÿ˜‚ Sometimes you have to let them know who you are and where you came from. Sometimes you have to remind yourself of who you are and where you came from (because we forget). We…

Read More

Blog Categories

SEARCH THIS BLOG: